Ponuda stanova

ponuda stanova naslovna

ULAZKATOZNAKASOBNOSTPOVRŠINA m2
ULAZ 1 2. KAT STAN 201 4 - sobni  117,60
STAN 202 4 - sobni  114,90
STAN 203 3 - sobni  75,80
STAN 204 2 - sobni  55,60
STAN 205 3 - sobni  75,80
STAN 206 4 - sobni  108,60
STAN 207 4 - sobni  115,70
STAN 208 4 - sobni  109,40
3. KAT STAN 301 4 - sobni  117,60
STAN 302 4 - sobni  114,90
STAN 303 3 - sobni  75,80
STAN 304 2 - sobni  55,60
STAN 305 3 - sobni  75,80
STAN 306 4 - sobni  116,50
STAN 307 4 - sobni  115,70
STAN 308 4 - sobni  107,40
4. KAT STAN 401 4 - sobni  163,70
STAN 402 4 - sobni  164,20
STAN 403 3 - sobni  75,80
STAN 404 2 - sobni  55,60
STAN 405 3 - sobni  75,80
STAN 406 4 - sobni  164,20
STAN 407 4 - sobni  132,70
STAN 408 4 - sobni  107,40
FRAK d.o.o. za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i ugostiteljstvo
Članovi uprave: Drago i Ružica Fudurić
OIB:12336713108 | MBS:0200016390 | VAT ID:HR12336713108 | Temeljni kapital: 5.916.000,00 kuna plaćen u cjelosti | Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu
IBAN: HR67 2400 0081 1902 5102 8, Karlovačka banka d.d.
Jelaši 70, 47000 Karlovac | tel: 047 641 400 | fax: 047 641 401 | mail: info@frak.hr